Образование


Средно образование

ПМГ Екзарх Андим I

Математика и информатика


Университети

ТУ – София

Приложна електронна и компютърна техника

УниБИТ

Информационни технологии

УниБИТ

Електронен бизнес и електронно управление (семестриално)


Курсове

Дивайс Експертс

Анализ на данни с PowerBI и DAX

СофтУни

Програмиране с Python – Basic

СофтУни

Програмиране с Python – Fundamentals

СофтУни

Математически концепции за разработчици

СофтУни

Data Science