MS Excel

юли 1, 2018

Извличане на цифрите от текст в Ексел

Тук ще разгледаме как можем да се извърши извличане на цифрите от текст в Елсел.  Примери за случаи, при които е необходимо това извличане са некоректното въведени телефони и адреси....

Read More
юли 1, 2018

Транслитерация и формула за нея в MS Excel.

Транслитерация представлява правилното изписване на думи на латиница. В нашия случай от кирилица. За да транслитерираме е важно да знаем правилата за транслитерация, в противен случай се получава това, което...

Read More