Batch / Технически · ноември 22, 2018

Как да се обединят csv или txt файлове в един

Създава се bach файл (текстов файл с разширение „.bat“). В него се пише следното:

copy *.csv all.csv

По този начин файла след стартирането му създава нов csv файл, в директорията, в която се намира. В новосъздадения файл той копира съдържанието на всички csv файлове от същата директория.

По този начин е изключително бързо и удобно, вместо да се търси софтуер, който да изпълнява тази функция.

Аналогично за „.txt“ файлове кодът ще изглежда така:

copy *.txt all.txt

Внимание! Bach файлът няма да работи, ако е запаметен под енкодинг UTF-8