MS Excel · юли 1, 2018

Извличане на цифрите от текст в Ексел

Тук ще разгледаме как можем да се извърши извличане на цифрите от текст в Елсел.  Примери за случаи, при които е необходимо това извличане са некоректното въведени телефони и адреси.

=SUMPRODUCT(MID(0&A2; LARGE(INDEX(ISNUMBER(--MID(A2; ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2))); 1)) * ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2))); 0); ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2))))+1; 1) * 10^ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2)))/10)

Резултатите от тази формула изглеждат по този начин:

Извличане на цифрите от текст в Елсел

Извличане на цифрите от текст в Елсел