Други · ноември 17, 2016

Може ли да се пише „й“ вместо „ѝ“(и с ударение).

Отговорът е може, но е грешно. 🙂 Ѝ или и с ударение в българския език се използва в два случая:

  1. Като притежателното местоимение в женски род единствено число. Пример: „Той взе химикалката ѝ.“
  2. Като лично местоимение за трето лице единствено число. Пример: „Дай ѝ химикалката.“

притежателното местоимение в женски род единствено

Буквата „й“ не би могла да бъде прочетена самостоятелно.

Думата „ѝ“ се пише със ударение, за да се разграничи от съюза „и“.
Буквата „й“ не би могла да се произнесе самостоятелно без гласна след нея(тя е глайд).
В случай, че пишете от устройство, което не позволява въвеждането на този символ е редно да го напишете просто като „и“.

Как се пише и с ударение (ѝ)?

На традиционната фонетика е Shift+ь (задържате „Shift“ и натискате „ь“). Избрана е тази клавишна комбинация, тъй като няма дума, която да започва с „ь“, а щом дума не може да започне с тази буква, значи и изречение също не може. 🙂
Ако все пак Ви се наложи да я напишете главна, става по същия начин при активен caps lock.