Технически · ноември 14, 2016

Skype styles или как да форматираме текст в Скайп

Скайп позволява да се изпращат съобщения, в които текста е удебелен(болднат) или наклонен.

Болдва се, като преди и след определена част от съобщението се напишат звездички (символът „*“)

Ако напишете *TEXT* в скайп то се визуализира като TEXT

Накланянето на текста се получава с наклонена черта(символът „_“) в началото и в края на избраната част.

Ако напишем _TEXT_ , то скайп ще го визуализира като TEXT

Можем също да напишем задраскан текст, ако преди и след него сложим вълничка(символът „~“).

Ако напишем ~TEXT~ в скайп излиза TEXT