MS Excel · юли 1, 2018

Проверка на текст за главни и малки букви.

Един доста практичен начин за проверка на текст за главни и малки букви.

На всеки, който е работил с големи обеми от данни се е налагало да обединява таблици, въведени от различни хора в обща, която да бъде импортирана някъде. Добре е данните да бъдат въведени само по един начин. Или с главни,  или с малки букви, или пък да започват с главна и да продължава с малки букви.

Проверката се извършва в Ексел със следната формула:

=IF(EXACT(A2;UPPER(A2));"Главни букви";IF(EXACT(A2;LOWER(A2));"Малки букви";"Главни и малки букви"))

Това е резултатът от формулата:

 

Проверка на текст за малки и главни букви.

Проверка на текст за малки и главни букви