MS Excel / Други · юли 1, 2018

Транслитерация и формула за нея в MS Excel.

Транслитерация представлява правилното изписване на думи на латиница. В нашия случай от кирилица.

Транслитерация

Транслитерация – ipetkov.com

За да транслитерираме е важно да знаем правилата за транслитерация, в противен случай се получава това, което наричаме маймуница. 🙂 С тези правила може да се запознаем от закона за транслитерация.

Важно е да знаем, че в определени случаи носим наказателна отговорност като физическо или юридическо лице при неправилно изписване.

Кирилица Латиница
А, а A, a
Б, б B, b
В, в V, v
Г, г G, g
Д, д D, d
Е, е E, e
Ж, ж Zh, zh
З, з Z, z
И, и I, i
Й, й Y, y
К, к K, k
Л, л L, l
М, м M, m
Н, н N, n
О, о O, o
П, п P, p
Р, р R, r
С, с S, s
Т, т T, t
У, у U, u
Ф, ф F, f
Х, х H, h
Ц, ц Ts, ts
Ч, ч Ch, ch
Ш, ш Sh, sh
Щ, щ Sht, sht
Ъ, ъ A, a
Ь, ь Y, y
Ю, ю Yu, yu
Я, я Ya, ya

Изключение прави комбинацията от букви „ия“, която не се изписва „iya“, ами „ia“(Българиа -> Bulgaria).

Формулата в MS Excel изглежда по този начин:

=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE( SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE( SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE( SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE( SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE( SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE( SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE( SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE( SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE( SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE( SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE( SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1;
"ия"; "ia");
"я"; "ya");
"ю"; "yu");
"ъ"; "a");
"щ"; "sht");
"ш"; "sh");
"ч"; "ch");
"ц"; "ts");
"х"; "h");
"ф"; "f");
"у"; "u");
"т"; "t");
"с"; "s");
"р"; "r");
"п"; "p");
"о"; "o");
"н"; "n");
"м"; "m");
"л"; "l");
"к"; "k");
"й"; "y");
"и"; "i");
"з"; "z");
"ж"; "zh");
"е"; "e");
"д"; "d");
"г"; "g");
"в"; "v");
"б"; "b");
"а"; "a");
"Я"; "Ya");
"Ю"; "Yu");
"Ь"; "y");
"Ъ"; "A");
"Щ"; "Sht");
"Ш"; "Sh");
"Ч"; "Ch");
"Ц"; "Ts");
"Х"; "H");
"Ф"; "F");
"У"; "U");
"Т"; "T");
"С"; "S");
"Р"; "R");
"П"; "P");
"О"; "O");
"Н"; "N");
"М"; "M");
"Л"; "L");
"К"; "K");
"Й"; "Y");
"И"; "I");
"З"; "Z");
"Ж"; "Zh");
"Е"; "E");
"Д"; "D");
"Г"; "G");
"В"; "V");
"Б"; "B");
"А"; "A")

В конкретния случай е настроена да търси текст на кирилица в клетка A1.